Фирмени данни

Търговска марка: Anika.bg

Юридическо лице: „Стил проект 2000" ООД

Ид.номер: 201048893

Обслужваща банка:

ПроKредит Банк (България)ЕАД

BIC: PRCBBGSF

BG72PRCB92301032227023